INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Czysta i darmowa energia w Twoim domu i firmie

Fotowoltaika, czyli elektrownia słoneczna w Twoim domu, firmie. Energia pozyskiwana ze słońca to bardzo istotna składowa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Montaż instalacji fotowoltaicznych to inwestycja, która zwróci się z nawiązką. Dostępne na rynku technologie pozwalają na zaprojektowanie instalacji w taki sposób, aby pokryła ona całe zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną.

Panele słoneczne, to nie tylko szybki zwrot inwestycji (średnio ok. 7 lat), ale również gwarancja wydolności systemu (25 lat), bezpieczeństwo i bezobsługowa praca, wzrost wartości nieruchomości oraz rozwiązanie ekologiczne i bezemisyjne. Sprawdzają się doskonale zarówno w budownictwie jedno i wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, urzędy), gospodarstwach rolnych, firmach, jak i zainstalowane bezpośrednio na gruncie.

PROJEKT I WYKONANIE

 • Projekty instalacji na budynku oraz na gruncie dla osób prywatnych i firm, dopasowane do potrzeb.
 • Wycena i kalkulacja zwrotu z inwestycji; symulacja uzysków.
 • Dobór urządzeń oraz realizacja „pod klucz”.
 • Zgłoszenie i wniosek do gestora sieci, pełna dokumentacja projektowa, wykonawcza i powykonawcza.
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 • Pomoc w uzyskaniu pozwoleń i finansowania.
 • Administracja systemu – monitoring; konserwacja; serwis.

NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĘ

 • Warunki zabudowy.
 • Warunki techniczne mediów.
 • Pozwolenia/zgłoszenia na budowę.
 • Opinie techniczne.
 • Mapy geodezyjne.
 • Projekty budowlane.
 • Kosztorysy i obmiary.
 • Pozwolenia na użytkowanie zakończonych inwestycji.

OPTYMALIZACJĘ I NADZÓR

 • Poszukiwanie możliwości zmniejszenia kosztów.
 • Dobór optymalnych rozwiązań technicznych i materiałowych dla klienta.
 • Opracowywanie i nadzór nad realizacją harmonogramów i budżetu projektu.
 • Koordynacja robót podwykonawców, ekip budowlanych (terminowości i jakości).
 • Prowadzenie dokumentacji budowy.
 • Projekty budowlane.
 • Wykonywanie adaptacji zgodnie z przyjętymi księgami standardów.
 • Pozwolenia na użytkowanie zakończonych inwestycji.

Masz pytania odnośnie instalacji fotowoltaicznych?